ראש השנה: מחשבות על הלימוד על עקדת יצחק

ראש השנה: מחשבות על הלימוד על עקדת יצחק | סלי בן-משה, תשרי תשפ"ד

זהו סיפור שאין מישהו מאתנו שיכול להתמודד אתו.
הוא מעורר כל מיני שאלות. ולמעשה, אין תשובות.
לא היינו שם. לא שמענו את מה ששמע אברהם ולא הרגשנו את אשר הרגיש.
המבחן לא שלנו היה. אברהם היה הנבחן.

יצחק ידע שחייב היה להיות בעל חיים שיועלה לעולה.
האם שבט אברהם כבר פסק מהקרבת ילדים?
האם ברית המילה הייתה החלופה לקורבן?
למה הוא לא התווכח? למה יצחק לא שאל עוד שאלות?

כשהתחלנו השנה ללמוד לעומק, ראיתי את הטקסט הקשה הזה בצורתו הפשוטה ביותר: המבחן האולטימטיבי שאברהם עמד בו הודות לכוונתו ולמסירותו. לעולם לא נדע אם יכולה הייתה להיות דרך אחרת, סוף אחר.

מה שאנו יודעים הוא שסיפור זה, אלגוריה זו, עומדת בייחודה כדוגמה טהורה למסירותו לרצונו של האל: האם נעשה והאם נדע? האם נבין?
מה שידוע לנו הוא שהקרבת ילדים פסקה בקרב העם העברי.
יש לנו הוראות מפורשות בכתובים על אודות הקורבנו – מה להקריב, כמה להקריב, איך להקריב, וסיבות ועונות לקורבנות.

למה כל הפירוט הזה? אני מאמינה שכשם שההוראות לבניין המשכן ולקישוטו היו מפורטות, כך גם ההוראות האלה.

פרטים. אין מקום לחדשנות. אין מקום לאלתור או לפרשנות.
אין לפתוח פתח כלשהו לחזור להקרבת ילדים.

מה שריתק אותי בלימוד באנגלית היה השימוש שלנו במונחים שנלקחו מתוך התרגום של המלך ג'יימס לתנ"ך. אלה הם מונחים שגורים. אבל הם יכולים להטעות.

לא מדובר בהקרבתו של יצחק אלא בעקדתו. לא הייתה זו סכין אלא מאכלת.
אנחנו מעלים עולה, לא מקריבים. כשאנחנו מעלים עולה, למה בדיוק הכוונה? אנחנו מוכנים לתת.
כשאנחנו מקריבים, הפירוש הוא שלילי.
הנכונות לתת בשביל הנשמה, לכלכלת הגוף, לקדושת החגים.
וכל אלה – עם ריח ניחוח.

אני מאמינה שהתורה חוסכת במילים ויש תמיד מטרה לכך, והיא – לגרום לנו לחשוב.
לא לקחת דבר כמובן מאליו. ללמד את הקוראים שיעור, שיעורים חדשים בכל פעם שקוראים את הטקסט.
קראנו כל כך הרבה פרשנויות ומדרשים, וקראנו כל שורה בהם. תודה, שושנה, על שפקחת את עיניי לכל כך הרבה מחשבות שונות וגישות שונות.
ייתכן מאוד שזה הטקסט הקשה ביותר שיש, הקשה מכל הסיפורים לקריאה, לדמות לעצמנו ולהבין.

האם יש לי מסקנה היום? לא. ואם אשאל שוב בעוד שנים אחדות, התשובה בוודאי תהיה דומה.
אאבק עם הסיפור, על כל המורכבות שבו, בכל פעם מחדש.
ואמשיך למצוא משמעות חדשה בפרטים.

שנה טובה

———————-

רשימה זו נכתבה לאחר שנה של לימוד טקסטים (באנגלית) על אודות עקדת יצחק. השיעורים ממשיכים גם השנה בהנחייתה של שושנה צוקר.