הזדמנות לתרום – ישנן דרכים רבות לתרום לקהילת הוד והדר

בין אם אתם מעוניינים לתרום לפעילות השוטפת בבית הכנסת, לשמר זכרו של אדם אהוב, או לתרום לתוכנית או מפעל מסוימים, תרומתכם תשמש למטרה המיועדת, בניהול אישי ופרטי, ותצוין בזמן ובמועד שתבחרו.

את התרומה ניתן לשלוח באמצעות הקרן המסורתית למען יהדות קונסרבטיבית בישראל. התרומה מוכרת לצרכי מס, והיא תועבר ישירות להוד והדר.

 • תרומה שוטפת
  באמצעות תרומה שנתית לקרן השנתית של הוד והדר, התורמת לתמיכה היומיומית, מלגות ותוכניות שונות.
 • תרומה לקרן ההמשכיות
  כדוגמת נר התמיד בבית הכנסת, מתנתכם לקרן ההמשכיות מביעה את מחויבותכם לעתיד משפחתכם, חבריכם וחברי הקהילה.
 • תרומה ייעודית
  למטרה מסוימת על פי בקשתכם – למפעל מיוחד או לזכרו של אדם אהוב.
 • דמי חבר 
  אפשר גם לשלם דמי חבר דרך פייפל, בתשלום אחד. אנא ציין את שמכם בהערות, ולהודיע למשרד.
  הקבלה לדמי חבר אינה מוכרת לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. 

אנו מקווים שנוכל יחד לחלוק את שמחת הנתינה, שמחה שהיא חלק מהחיים היהודיים, ונגשים כמה ממשאלותינו.

PayPal – הדרך הקלה והבטוחה לשלם באינטרנט! 

Masorti Foundation for Conservative Judaism in Israel
475 Riverside Drive, Suite 832, New York, NY 10115; Tel: (212) 870 2216
E-mail: info@masorti.org
Click to donate via the foundation.

Canadian Foundation for Masorti Judaism
1000 Finch Avenue West, #508, Toronto, ONֲ M3J 2V5ֲ Tel: (416) 667 1717
E-mail: canada@masorti.org