פרשת מצורע: לשון הרע בעידן הטכנולוגיה

פרשת מצורע: לשון הרע בעידן הטכנולוגיה  | עמנואל נשרי, ניסן תשפ"ד 

התסמינים השכיחים ביותר בקרב מי שחלו כוללים מספר תסמינים שאחד או יותר מהם יופיעו במהלך המחלה, חום 38 מעלות ומעלה, קושי בנשימה, חולשה, כאב שרירים, אובדן חוש טעם וריח. 

לא, אין אלה סימנים למחלת הצרעת אלה הסברים  לחולה בקורונה. אולי כך נוכל להבין, ואולי גם לחוש, את התחושות של בני ישראל כאשר התגלתה מחלת הצרעת בקרבם.

לפי הכתוב בפרשה, כשנקבע – או בלשון ימינו – כשאובחן אדם כמצורע, עליו לצאת אל "מחוץ למחנה". אסור לו להיכנס לעזרה במקדש, למחנה מגורי הלווים ואף ליישוב של כלל ישראל אסור לו להיכנס.

כאשר סר ממנו הנגע יצא אליו הכהן. רק כשיפסוק הכוהן כי אכן חלף נגע הצרעת, יתחיל תהליך טהרתו.

במדרש תנחומא כתוב, "אמר רבי פדת: ברית כרותה להקדוש ברוך הוא בעולם, כל מי שמספר לשון הרע ילקה בצרעת. מנין? ממה שקראנו בעניין, זאת תהיה תורת המצורע, אל תקרא המצורע אלא המוציא שם רע."

וממשיך המדרש:

אמרו רבותינו זיכרונם לברכה: אין הנגעים באים על האדם אלא על לשון הרע שמוציא מפיו, ורוח הקודש צווחת אל תיתן את פיך להחטיא את בשרך" (קהלת ה, ה). אל תאמר, הואיל ונתנה לי רשות לדבר, הריני אומר כל מה שאבקש. כבר הזהירה אותך התורה, שנאמר: נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה (תהילים לד, יד).
ושמא תאמר, שאתה מחסר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: רצונכם להימלט מגיהינום, הרחיקו עצמכם מלשון הרע ואתם זוכים בעולם הזה ובעולם הבא, שנאמר: מי האיש החפץ חיים וגו' (תהילים לד, יג). וכתוב נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו (תהילים לד, טו).

בימים אלה הטכנולוגיה שולטת בכל, והיא אפילו מחלישה דעתו של אדם, שמקטין את עצמו וחושב הכל זה טכנולוגיה. ראו הטעות של השבעה באוקטובר. יום קודם הצהיר מומחה הטכנולוגיה של השב"כ, הכל ידוע לשב"כ המכיר כל אחד ברצועת עזה, ויודע פעילותו וכוונותיו. ההיבריס הזה גרם לנו לאסון מחריד וזה רק קצהו של ההיבריס השני – לשון הרע.  
אנחנו משתמשים בהרבה תקשורת אלקטרונית, קוראים, לומדים, שואלים, ומחפשים את הדברים הנדרשים לנו, ובנוסף את התרבות שאנחנו צורכים, ועוד. בכל הכלים, המחשב הטלפון, קופת החנות בתשלום האלקטרוני, כל אלה לומדים אותנו ואוספים מידע עלינו. פייסבוק, גוגל, ועוד חברות מסחריות לומדות אותנו כדי להפיק רווחים, כדי להציע לנו מוצרים המתאימים לנו, כולל מוצרי תרבות, מאמרי דעה, וכמובן חשיפות פוליטיות. די מהר אנחנו מקבלים חומר המתאים לדעותינו, הצעות מסחריות המתאימות לטעמינו, כך נעלם חלק מההיצע שקיים. נעלמים לנו מההיצע מוצרי צריכה שונים, נאלמים מאמרי דעה השונים מעמדותינו ואנחנו נהיים מחוזקים בדעותינו, אטומים לגוונים ודעות שונות משלנו, נעשים קיצוניים בדעותינו, ואגרסיביים בדיבורינו, בקלות נגדיר את מי שלא חושב כמונו כ"חסר הבנה" כ"פועל נגדנו" ועוד.

ברוח הפרשה כולנו מועמדים למחלת הצרעת.