ראש השנה ו-4 ראשי השנה

ראש השנה ו-4 ראשי השנה | סאם ליימן-ווילציג, תשרי, תשפ"ב

 מכמה בחינות, ראש השנה הינו חג משונה בלוח העברי. ראשית, כבר יש לנו לא פחות מארבעה חגי ״ראש השנה״ אחרים!

1- מלכים (א' ניסן): הקשר שלנו עם העולם הפוליטי

2- חגים (ט"ו ניסן): הקשר שלנו עם העולם הכלכלי (במקור, כולם קשורים לחקלאות) ואח"כ ההיסטוריה של העם היהודי (יציאת מצרים; 40 שנים במדבר; מתן תורה וכו')

3- אילנות (א' שבט):  הקשר שלנו עם עולם הטבע (הסביבה הפיזית)

4- מַעַשֵר (א' אלול):  הקשר שלנו עם העולם החברתי (מחויבות לאחרים)

מה שונה בראש השנה שלנו היום (א׳ תשרי)? התשובה נמצאת לא בְמה שיש בראשי השנה האחרים אלא מה שאין בהם. כל אחד מארבעה ראשי שנה אלה מתייחסים לדבר חשוב בחיים המוחשיים בסביבה הרחבה שלנו: פוליטיקה, חקלאות, הטבע, והחברה. כתוצאה מכך שפָנינו מופנות לעולם החיצוני, אין ״מקום״ להתבוננות פנימית.

ראש השנה של א׳ תשרי אינו קשור לשום דבר בסביבת היהודי – וזה הייחוד של יום זה. הוא דווקא מכריח אותנו להפנות את תשומת לִבֵנו פנימה, לתוך תוכֵנו. זהו יום לחשבון נפש.

באותו קו מחשבה, יש לשים לב לתשמיש הקדוש היחידי שמאפיין את ראש השנה, שאינו נמצא בחגים האחרים: השופר (נכון, תוקעים גם בסוף יום כיפור – אך זה כבר אחרי שהחג הסתיים.) מהו השורש של המלה ״שופר״? ש.פ.ר. – כלומר, השופר בא להזכיר לנו לשפר את עצמינו. התקיעות מעוררות אותנו משגרת החיים, בה אנו עוסקים בכל מיני דברים גשמיים, ומדרבן אותנו להתייחס לצד הרוחני של עצמינו. וניתן להוסיף לכך, ש״קול״ השופר גם דורש מאתנו התייחסות להתנהגות שלנו כלפי אחרים. הכיצד? אנו שומעים את ״קול״ השופר, דהיינו: ״כיצד שומעים אחרים את הקול שלנו כשאנו מדברים/מתקשרים איתם?״

ובכל זאת, האם אין בראש השנה מידה של גשמיות בכך שהוא מסמל את בריאת העולם? התשובה: כן, אבל… הרי היקום אינו חלק מעשי של סביבת האדם מדי יום ביומו. אולם, ״הסתכלות שָמַימָה״, כן גורמת לנו להרהר – בשאלות הגדולות: מהי התכלית של החיים? מהו הקשר בינו לבין בורא העולם? כיצד ״אני״ אמור להשתלב בעולם הענק הזה? גם אלה שאלות הנוגעות הרבה יותר לעולם הפנימי מאשר החיצוני.

ייתכן שכל אחת ואחד מאתנו נגיע לתשובות שונות וזה בסדר. אך חשוב מכל: לשאול את השאלות, שאין אנו בד״כ שואלים. בא ראש השנה ומדרבן אותנו לכל הפחות לשאול אותן ולהתמודד איתן.

 

שנגיע כולנו לתשובות מסַפקות ולשנה טובה!

דילוג לתוכן