שבת חול המועד פסח: שיר השירים

שבת חול המועד פסח: שיר השירים | ניסן תש"ף, מוטי לקסמן
אמר רבי עקיבא:

לא היה כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל שכל הכתובים קדש ושיר השירים קדש קדשים.[1]

מה נדרשנו למגילת שיר השירים, הלא בפרשת השבוע עסקינן?
ושבת חול המועד פסח היא.
ובאיזו פרשה מעיינים בשבת חול המועד פסח? פרשת "כי תשא"!
בכל-זאת, הסברים יש.
בשונה מקהילות ספרד, שם קוראים בכל תפילת ערב שבת את שיר השירים, הרי בקהילתנו, לא היא. בקהילת הוד והדר קוראים את שיר השירים בשבת חול המועד פסח, לפני הקריאה בתורה.
הסבר יש.
ובכל זאת, רק בגלל ההסבר נעסוק בשיר השירים?
לא.
מדרשים רבים מעלים את שיר השירים כדימוי ליחסים בין אלוהים לעם ישראל, למשל:

אמר רבי אליעזר בן עזריה, למה הדבר דומה? למלך שנטל סאה של חטים ונתנה לנחתום ואמר לו הוצא ממנו כך וכך סולת כך וכך סובין כך וכך מורסן וסלית לי מתוכה גלוסקא אחת יפה מנופה ומעולה… ראה מה הקדוש ברוך הוא מקלס לישראל בתוכו:

  1.  הִנָּךְ יָפָה רַעְיָתִי הנך יפה בבית והנך יפה בשדה, בבית במזוזה וכתבתם על מזוזות ביתך… בשדה בתרומות ובמעשרות בלקט בשכחה ופאה, הנך יפה בבית הנך יפה בגג שנאמר… כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, הנך יפה בעולם הזה הנך יפה בעולם הבא, הנך יפה רעיתי,[2] אמר רבי שמואל בן פזי הקדוש ברוך הוא מקלסה בלשון כפול והיא מקלסתו".[3]
  2.  גם רלב"ג[4] מוצא בשיר השירים קשר הדוק בין האדם לשיר השירים: קשר הדוק וכתב כך, המצוות, הדעות והמידות הינן שלש קטגוריות הכרחיות להגעה לשלמות האנושית. שלמות זו היא מטרת הבריאה".[5]
  3.  אם אכן נתבונן בשפת השיר של הכתובים ונבחן את דרכי פעולתה, נוכל לראות כיצד משתלב התכסיס הספרותי במסגרת התפתחות הדרמה הנפשית ותורם לקדום העלילה ולביסוסה. לכן, מן הראוי להידרש לפן זה עתה, טרם קריאתה בציבור, על מנת שכלי השיר ומליצתם יתרמו את תרומתם למכלול האמנותי השלם המגביר ומחזק את השתתפותנו במלא עצמתה הכולל של המגילה. הלא מדובר ב"שיר השירים", מגילה שהינה שירה הן מצד עלילתה והן מפאת דרכי הביטוי שלה, ועל כן שומה עלינו להבינה באמצעות הכלים המתאימים לה. הלא כבר הרמב"ם בהקדמתו למורה העיר על היחס שבין השירה והחוש האסתיטי האנושי לבין כתבי הקודש וסמך את ידו על השימוש בטכניקות ספרותיות להבנת הכתובים. וכך כתב שם: "דע כי מפתח הבנת כל מה שאמרו הנביאים ע"ה וידיעת אמתתו הוא הבנת המשלים ועניניהם ובאור לשונותיהם; כבר ידעת אמרו יתעלה 'וביד הנביאים אדמה' וידעת אמרו 'חוד חידה ומשול משל' וידעת כי מחמת רבוי שמוש הנביאים במשלים אמר הנביא המה אומרים לי הלא ממשל משלים הוא. וכבר ידעת מה שפתח בו שלמה 'להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם'.[6]
  4.  נימוקים מצויים די והותר, הגיע הזמן לשוחח מעט על שיר השירים.

מהי מגילת שיר השירים?
מגילת שיר השירים היא מגילת אהבה בין שני צעירים.
לאהבה ישנם גם היבטים גופניים-פיסיים.
היבטים אלה, מופעים גם בכתוב, למשל,

יִשָּׁקֵנִי מִנְּשִׁיקוֹת פִּיהוּ… מָשְׁכֵנִי אַחֲרֶיךָ נָּרוּצָה הֱבִיאַנִי הַמֶּלֶךְ חֲדָרָיו נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בָּךְ נַזְכִּירָה דֹדֶיךָ מִיַּיִן מֵישָׁרִים אֲהֵבוּךָ… צְרוֹר הַמֹּר דּוֹדִי לִי בֵּין שָׁדַי יָלִין:

אבל, וזה החשוב, ההיבט הפיזי הוא משני לרגש ולתחושה להיות יחד, אכן להיות יחד!!!
ולא לחפש ביטוי פיסי-גופני בקשר מחוץ ל"להיות יחד".
לכן, על דברי העלם עונה מיד העלמה בשמחה, "הִנָּךְ יָפָה רַעְיָתִי הִנָּךְ יָפָה עֵינַיִךְ יוֹנִים. הִנְּךָ יָפֶה דוֹדִי אַף נָעִים אַף עַרְשֵׂנוּ רַעֲנָנָה".[7]
שמת לב?
"עַרְשֵׂנוּ רַעֲנָנָה" לא ערשנו סוערת.
אהבה היא שיתוף אמיתי בין שני בני אדם, ללא הפניית ראש, עיניים או לב לכיוון אחר.
נאהב בכנות ויהיה לנו טוב,
אפילו נפלא, גם נהדר!!!

________________________________________
[1] מדרש תנחומא (ורשה), פרשת תצווה.
[2] מדרש תנחומא
[3] ר' צדוק הכהן מלובלין, דברי סופרים או לז.
[4] רבי לוי בן גרשום.
[5] רבי לוי בן גרשם, פירוש לשיר השירים, עמ' 16.
[6] הרב משה ליכטנשטיין, שבת חול המועד פסח, שיר השירים
[7] שיר השירים א, טו–טז.