אסיפה כללית שנתית

אסיפה כללית שנתית

מתי

28 במרץ 2024    
20:00 - 21:30

Event Type

 על סדר היום:
1.         דין וחשבון ועד העמותה.
2.         אישור מאזן ליום 31 בדצמבר 2023.
3.         בחירת ועד העמותה ובחירת חברי ועדת ביקורת.
4.         מינוי רואה חשבון.
5.         קבלת המלצות ועדת ביקורת.
נסקור את השנה שחלפה, נציג את המצב הכספי והתקציב לשנה הבאה. כמו כן נבחר את הועד החדש ואת היושב/ת ראש שיובילו את הקהילה בשנה/ים הבאה/ות.

אנו מעודדים חברות וחברים להתנדבים להחליף את מקומם של חברי הועד המסיימים את תפקידם. כל חברי הועד מרגישים זכות גדולה לשרת את הקהילה – כל אחד בדרך שלו. אך גם חילופי משמרות הוא אקט חשוב על מנת להבטיח בריאות וצמיחה בכל ארגון. אנו פונים לכל החברים שקהילת הוד והדר ממלאה מקום חשוב בחייהם, לשקול את הצגת מועמדכם. דברים לא קורים מעצמם וההיענות שלכם לקריאה זו תבטיח המשך פעילות תקינה של הקהילה וצמיחתה בשנים הבאות. אם הנכם מעוניינים להצטרף לועד, נא לפנות ליו"ר ברני גרין או אחד מחברי הועד. 

 במידה ויש נושא מסוים שהינכם מבקשים להעלות באספה, אנא לפנות לרוסנה במשרד 09-7662485 – hdvhadar@inter.net.il