לחנים ליום כיפור (מוסף ומנחה) תשע”ט

מנגינות ליום כיפור תשע"ט
מספרי העמודים בדף הזה מתייחסים למחזור פותח שער ליום הכיפורים.

מוסף

ונתנה תוקף 

חלק 1: ונתנה תוקף של יאיר רוזנבלום עד וביום צום כיפור יחתמון – עמוד 201-202

חלק 2: כמה יעבורון עד רֹעַ הגזירה במנגינת שיר העמק (באה מנוחה ליגע) – עמוד 202-203

כי כשמך כן תהילתך במנגינת בשם ה' אלהי ישראל (קרליבך) – עמוד 203

אין קצבה לשנותיך במנגינת אשא עיני אל ההרים – עמוד 203

חמול על מעשיך – עמוד 205

ויאתיו כל – ויתנו לך כתר מלוכה – עמוד 207

אוחילה לאל – עמוד 213

אמת מה נהדר היה כהן גדול – עמוד 226-227

אדיר ונאור, מי אל כמוך – עמוד 240

מנחה

בן אדם מה לך נרדם – עמוד 276  (גם לערב הסליחות)

כי אנו עמך ואתה אלהינו – עמוד 279 (אותה מנגינה גם במוסף)

תהא השעה הזאת שעת רחמים (מתוך אבינו מלכנו) – עמוד 288