פרשת חוקת: רפואת הפרה האדומה

פרשת חוקת: רפואת הפרה האדומה | חיים פישר, תמוז תשפ"ב

הפרשה שלנו פותחת בפרשת פרה אדומה, המוכנה בתורה "חוקת התורה". נהוג לראות במילה "חוקה" את המצוות שהאדם אינו יכול להבין, מצוות שהן מעבר לבינתו אך כמובן, יש לקיים אותן ככתבן וכלשונן וזאת מאחר שהן… מצוות מהתורה. בהקשר זה יש שתי אסכולות ביהדות: אסכולה אחת אומרת שאין להתעסק בטעמי המצוות, פשוט יש לקיימן כלשונן וקיום המצוות הוא המעשה הדתי החשוב ביותר… והיחיד כמעט. לפי אסכולה זו יתכן אפילו שאין למצוות סיבות מיוחדות ולכן אין לבזבז זמן בחיפושי סרק ומוטב לאדם להתרכז בדרכים לקיום המצווה. אסכולה שניה גורסת שיש סיבה לכל מצווה וזו מצווה גדולה לנסות ולהבין אותן; החיפוש אחר טעמי המצוות מקרב אותנו לאמת האלוהית ומהווה גם מעשה דתי מהדרגה הראשונה (הרמב"ם הוא המייצג הטוב ביותר של גישה זו). אין דוגמה טובה יותר ממצוות פרה אדומה כאילוסטרציה לסוגיה זו. מצווה שאפילו החכם שבאדם לא הבין את טעמה.

עפ"י הרמב"ם מצוות פרה אדומה נועדה להקשות על אנשים להיכנס לבית המקדש וזאת ע"מ ליצור אצל האדם יראת המקום. התורה לא רצתה שלהתקרב להיכל יהפוך לדבר רגיל לכן קבעה כללים לפיהם קל להיטמא בטומאת המת (באותם ימים לא היו בתי חולים ואנשים היו הולכים לעולמם כשהיו בביתם). אך קשה יותר להיטהר, הרי גם בימי קדם פרה אדומה לא הייתה פרה נפוצה מאוד וידוע שבכל תקופת שני הבתים לא הקריבו אלא מספר קטן של פרות אדומות.

החזקוני מפרש בכיוון הפוך מהרמב"ם אך נשאר באותו קו מחשבה. המצווה לא באה להרחיק את בני האדם מההיכל אלא באה להחמיר בדיני טומאת המת. המטרה להרחיק את האנשים מהמתים: "החמירה התורה בטומאת המת על כל הטומאות שבעולם, לעשותה אבי אבות הטומאה, כדי שלא יהיו בני האדם מצויים אצל מתיהם מתוך חיבתם ויצטערו יותר מדי או כדי שלא יהיו דורשין אל המתים ובעלי האוב."

"וידבר ה' אל משה ואל אהרון לאמור": מר שושני אמר פעם לאחד מתלמידיו "אני מכיר 120 פירושים לפסוק הזה" כאשר התלמיד ביקש לדעת מהם אותם פירושים הסביר לו מר שושני כך: וידבר ה' אל משה…ע"מ לא לאמור (לא אמור). לטענתו כל פעם שהפסוק מופיע סימן שאלוהים מוסר למשה תורה שאין להעבירה לבני ישראל. ומה לגבי 119 הפירושים האחרים? ובכן…מר שושני לא אמר אותם. באותו אופן הוא מפרש את האמירה במסכת שבת, "ברוך הקדוש ברוך הוא שנתן תורה משולשת, לעם משולש, על ידי שליח משולש, ביום השלישי, בחודש השלישי" מהי התורה המשולשת? ולמה משולשת? רוב הפרשנים מבינים שהכוונה ל"תורה נביאים כתובים". מר שושני גורס: תורה שבכתב, תורה שבע"פ…. ותורה שלא נאמרה. תפקידנו לאורך הדורות לגלות אותה, נראה שסוד המצווה של פרה אדומה שייכת לאותה תורה…התורה שלא נאמרה.

האפר של פרה אדומה מטהרת מטומאת המת, אך היא מטמאת את מי שטהור. השעיר לעזאזל מטהר את העם מהחטאים אל מי שמשלח אותו נהיה טמא. כלומר מה שגורם לטומאה גם מטהרת מטומאה. יש תחום ברפואה שמטפל במחלה ע"י חומרים הגורמים לאותה מחלה והניתנים במינון נמוך מאוד ע"י דילול במים: הומיאופתיה או בעברית "רפואה דומה". שתי עקרונות תרפיה לפי ההומיאופתיה: "דומה בדומה מרפא" כלומר אותו חומר הגורם למחלה גם מרפא מהמחלה ועיקרון שני "דילול החומר הפעיל במים. הדילול מזכיר לכם משהו? תקראו שוב בפרשה איך מכינים את מי הנידה. פעם שמעתי הומיאופת דורש: רפואה דומה או בסיכול אותיות…"פרה אדומה", נכון נשארים עם "ו" מיותרת…עדיף לעשות את התרגיל בכתיב חסר. האם הומיאופתיה זה הסוד שנמסר למשה רבנו?

דילוג לתוכן