חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נוסח התפילה לנעילה ביום הכיפורים

נעילה ליום הכיפורים

החזן מרדכי הנדלמן 

תודה לסוזי דבוסקין ז"ל ולבן נוביס עבור המאמצים להקליט ולהכין את הקבצים.

(מספרי העמודים מתיחסים למחזור פותח שער מהדורה 2013).

לפני העמידה

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
מחזור פותח שער
 00:00  291  אל נורא עלילה
 02:08  292  אשרי יושבי בביתך
 04:07  292  חצי קדיש

החזרת הש"ץ: ברכת אבות ואמהות, ברכת גבורות והקדושה

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
מחזור פותח שער
 00:00  302  ברכת האבות והאמהות
 01:30  302  מסוד חכמים
 02:05  303  זכרנו לחיים
 03:03  303  ברכת גבורות
 04:15  304  מי כמוך אב הרחמים
 04:48  304  ימלוך ה' לעולם (מדלג על "שערי אורה")
 06:03  305  קדוש, קדוש, קדוש
 10:04  306  חמול על מעשיך
 13:38  307  ותמלוך אתה ה'
 14:37  307  אתה בחרתנו

חזרת הש"ץ: ברכת קדושת היום, כולל סדר הסליחות והוידוי

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
מחזור פותח שער
 00:00  308  פתח לנו שער
 00:46  309  אל מלך יושב על כסא רחמים
 02:07  309  יג מידות
 03:28  309  סלח נא
 04:31  311  אל מלך יושב על כסא רחמים
 07:46  313  אלהינו ואלהי אבותנו ואמותינוסלח לנו
 08:25  314  אדון הסליחות
 09:16  314  סדר הוידוי
 09:44  315  מה נאומר
 11:32  316  אתה הבדלת אנוש
 13:43  317   אלהינו ואלהי אבותנו ואמותינו… לפני ה' תטהרו

סיום חזרת הש"ץ: סיום וסיום התפילה

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
מחזור פותח שער
 00:00  317  רצה
 00:39  317  מודים
 02:02  319  ברכת הכהנים (כאשר כהנים לא עולים לדוכן)
 02:33  319  שים שלום
 04:21  320  אבינו מלכנו
 06:18  321  שמע ישראל
 07:17  323  לשנה הבאה