לחנים לראש השנה תשע”ט

מנגינות לראש השנה תשע"ט

מספרי העמודים בדף הזה מתייחסים למחזור פותח שער לראש השנה.

עת שערי רצון – עמוד 175

חמול על מעשיך (הוקלט ע"י ר' ג'וליה אנדלמן עבור מכון הדר) – עמוד 211 

הכל מאמינים  (הוקלט ע"י ר' ג'וליה אנדלמן עבור מכון הדר) – עמוד 212 

פסוקים בסדר מלכויות: שאו שערים (הוקלט ע"י ר' אליעזר דיאמונד עבור מכון הדר) – עמוד 220

הקלטות של מכון הדר פורסמו תחת רישיון Creative Commons

היום הרת עולם (הוקלט ע"י נטלי ברקן) – עמוד 225