התפילות המיוחדות של קהילת הוד והדר

בקהילת הוד והדר יש לנו נוסח מיוחד לכמה תפילות, שנכתבו ע"י חברי הקהילה. 

מי-שברך לחולים

מי-שברך לשלום החיילים והחיילות 

תפילה לעת מוצא

תפילה במקום קדיש במקום שאין מנין