מוסף ליום הכיפורים

החזן מרדכי הנדלמן 

תודה לסוזי דבוסקין ז”ל ולבן נוביס עבור המאמצים להקליט ולהכין את הקבצים.

(מספרי העמודים מתיחסים למחזור פותח שער מהדורה 2013).

סדר הזכרת נשמות

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
 00:00  166  ה’ מה אדם ותדעהו
 00:50  167  דור הולך ודור בא
 01:34  175  אל מלא רחמים

הנני וחצי קדיש

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
 00:00  185  הנני
 04:37  186  חצי קדיש

החזרת הש”ץ: ברכת אבות ואמהות וברכת גבורות

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
 00:00  199  ברכת אבות
 03:07  199  מסוד חכמים 
 03:46  200  זכרינו לחיים
 04:48  200  ברכת גבורות

חזרת הש”ץ: הקדושה ופיוטי קדושתא 1

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
 00:00  200  ימלוך
 00:19  202  ונתנה תוקף 
 05:21  202  ובראש השנה תכתבון
 08:13  203  ותשובה ותפילה וצדקה
 10:22  203  ואתה הוא מלך
 11:39  204  קדושה

חזרת הש”ץ: הקדושה ופיוטי קדושתא 2

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
 00:00  205  חול על מעשיך
 01:34  205  הכל מאמינין
 04:55  206  ובכן תן פחדך
 06:56  207  ותמלוך אתה 

חזרת הש”ץ: ברכת קדושת היום

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
 00:00  208  אתה בחרתנו
 04:55  210  עלינו
 07:17  213  אוחילה לאל

חזרת הש”ץ: ברכת קדושת היום — סדר העבודה ועשרת הרוגי מלכות

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
 במקום “סדר עבודה” פיוטי, מנהג הקהילה הוא שאדם בקהל מקריאה קטעים ממשנה יומא, והחזן משתלב בין קטע לקטע.
 00:00  219  וכך היה אומר… אני וביתי
 01:55   220  וכך היה אומר… אני וביתי ובני אהרון
 03:45  221  יכך היה אומר
 06:14  224  ויום טוב היה עושה
 08:47  229  אלהינו ואלהי אבותינו ואמותינו
 09:30  350  אלא אזכרה
 12:19  353  זאת קראנו 

חזרת הש”ץ: ברכת קדושת היום — סליחות, סדר הוידוי וסיום הברכה

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
 00:00  231   שמע קולינו
 03:11  232   כי אנו עמיך
 אדון הסליחות: כמו בערב יום הכיפורים
 05:08  234  סדר הוידוי
 06:44  235  סרנו ממצותיך
 07:29  236  אלהינו ואלהי אבותינו ואמותינו סלח
 10:25  237  על חטא
 12:07  241  אלהינו ואלהי אבותינו ואמותינו מחל 

חזרת הש”ץ: סיום

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
 00:00  241  רצה
 00:31  241  מודים
 00:57  242  אבינו מלכנו
 02:03  242  ברכת הכהנים (עולים לדוכן)
  03:13  243  שים שלום
 04:21  243  בספר חיים
 05:10  243  היום תאמצנו 
 06:32  244  כהיום הזה
 07:42  244  קדיש שלם