תשעה באב

ערב תשעה באב

20:00 – מעריב

20:15 – איכה

21:00 – דיון (בעברית) עם סאם ליימן-ווילציג: ״לאור התפתחויות אחרונות בהיסטוריה היהודית, האם יש מקום לבטל ימי תענית מהעבר ו(אולי) להוסיף/להחליף במקומן אחרות/חדשות?״

 

יום תשעה באב:

19:00 – מנחה (עם תפילין)

20:05 – ערבית