תפילות ראש השנה

השער פתוח רק תכנסו

ראש השנה תש"פד
ערבית, ערב ראש השנה, ערב שבת 15.9.2023 18:00
שחרית, א' ראש השנה, 16.9.2023 9:00
שחרית, ב' ראש השנה, 17.9.2023 9:00