תפילות יום כיפור

השער פתוח רק תכנסו

יום כיפור
כל נדרי וערבית – ערב יום כיפור 24.9.2023 18:00
יום כיפור 25.9.2023
שחרית 9:00
אזכרת נשמות 10:45
מנחה 16:30
נעילה 17:45
תקיעת שופר 19:00