שחרית מיוחדת לכבוד יום העצמאות

דגל ישראל והמילים "עוד לא אבדה תקותינו"

יום  שלישי * ו באייר תשפ"ד 

הלל עם ברכה וקריאה בתורה ובנביא לפי סידור "ואני תפילתי"

14.5.2024 * בשעה 8:00

 באולם התפילה ובסטרימנג