שחרית חגיגית ליום העצמאות

דגל ישראל והמילים "זה היום עשה ה' נגילה ומשמחה בו"

יום רביעי * ה באייר תשפ"ג * 26.4.2023 * בשעה 8:00

עם הלל שלם בברכה

באולם התפילה