שבת ראש חודש חנוכה

חנוכיה והמילים חג אורים שמח

קבלת שבת מיוחדת ב-23.12 בשעה 16:10 עם הדלקת נרות חנוכה ושבת ולאחר התפילות קידוש קטן עם סופגניות. אבל חייב להרשם מראש.
קיום התפילה מותנית בהרשמה מספקת מראש.  אם לא יהיו 10 למנין לא נקיים את התפילות! 

שבת בבוקר 23.12.2022

בשעה 10:00 פעילות ילדים עם המדריכים 

המשמעות של הלכות חנוכה בעולם פוסט מודרני עם הרב גרץ, אחרי קידוש (בערך בשעה 12:00)