שבת הגדול: שיעור עם הרב גרץ וסעודה קהילתית

שבת 1.4, שבת הגדול

איך מגיעים מגנות לשבח? ממפים את ליל הסדר

(בהשראת מפת המגיד של מכון הדר)

שיעור עם הרב צבי גרץ אחרי תפילות (שעה 11:20 בערך)

אחרי השיעור:
 ארוחה קהילתית לחיסול חמץ (במקום קידוש).
לפרטים והרשמה. נא למלא בטבלה כאן כך שנדע מה אתם מביאים וכמה אתם באים בסך הכל.