"קידובשבט" סדר ט"ו בשבט ביחד עם קידוש לשבת

פסיפס עץ תמר

כל חברי הקהילה מוזמנים לקידוש מיוחד שהוא גם

סדר ט"ו בשבט

בשבת שירה פרשת בשלח 4 בפברואר

מייד אחרי התפילות (בסביבות השעה 11:00).

נשב יחד, נשיר ונערוך את סדר ט"ו בשבט הקהילתי.

נשתה יין, נאכל פירות יבשים וטריים, ונברך על כל הטוב והשפע של ארצנו ועולמנו.

נא להרשם כאן