קוראים עקידת יצחק עם רבי קלונימוס קלמיש שפירא בגטו ורשה 

הרב שפירו ושער ספרו

ערב יום השואה, 17.4.2023, בשעה 19:30 באנגלית,

עם שושנה צוקר בזום.

לפרטים נוספים shosh_mz@netvision.net.il