על התפילה ועל הזמן האבוד של יעקב אבינו

שיעור עם הרב צבי גרץ

שבת פרשת ויצא, 3.12.2002, אחרי קידוש (11:45 בערך)