חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מי היו היוצרות העבריות הראשונות ומדוע זה חשוב?

יום ג 14.3.2023, בשעה 20:00 עם מיכל פרם כהן
מי היו היוצרות העבריות הראשונות ומדוע זה חשוב?
מי הייתה המשוררת שפרסמה שירים בעברית באיטליה חמישים שנה לפני רחל המשוררת?
מי תרגמה לעברית את הרומן הגרמני "גיבורי מצודת יורק" ופרסמה מאמרי דעה בעיתונות העברית
ארבעים שנה לפני חמדה בן-יהודה?
ומי הייתה הראשונה שפרסמה רומן עברי מקורי וסיפורים היסטוריים – עשרים שנה לפני דבורה
בארון?
רחל מוֹרפּוּרגוֹ, מרים מארקל-מוזסזון ושרה פייגה פוֹנר היו בין היוצרות העבריות שנטלו חלק
בתנועת ההשכלה באירופה במאה ה-19. הן שברו את תקרת הזכוכית של האיסור המסורתי להוראת
העברית לבנות )"כל המלמד בתו תורה כאילו לימדה תפלות"( ושל השמעת קולן בציבור )"כל כבודה
בת מלך פנימה"(. הן למדו עברית, כתבו בעברית ופרסמו את כתביהן ברבים.
מי היו נשים אלה ומדוע נשארו אלמוניות? כיצד ניתן לגשר ביניהן, שכתבו בגולה, לבין היוצרות
העבריות בארץ ישראל של העליות הראשונות?

ביוגרפיה קצרה:
ד"ר מיכל פרם כהן כתבה את עבודת הדוקטורט על הסופרת שרה פייגה פונר. עיבוד של הדוקטורטמיכל
לספר הופיע בשנה שעברה בהוצאת רסלינג בכותרת "הסופרת העברית הראשונה". מיכל הרצתה
על שרה פונר וסופרות אחרות בכנסים אקדמיים ולקהל הרחב, ופרסמה מספר מאמרים בנושא.
כיום היא עובדת כמנחה לעבודות סמינריוניות באוניברסיטה הפתוחה וכמתרגמת. מיכל חברה
ב"הוד והדר" מאז 2017.