ללקוט שושנים:  הקשר בין שיר השירים ליום הזיכרון

שבת תקומה 22.4.2023

שיעור אחרי קידוש (11:40 בערך) עם הרב צבי גרץ