יום לימוד נשים מסורתיות אזורי משותף ה-24

יום לימוד נשים מסורתיות אזורי משותף ה-24​ - מורשת סבתא/סבתא רבתא:עוגן בזמנים סוערים אירוע מקוון בזום - יום א', 3.3.24, 19:00-22:00יום לימוד נשים מסורתיות אזורי משותף ה-24​ – מורשת סבתא/סבתא רבתא:עוגן בזמנים סוערים

אירוע מקוון בזום – יום א', 3.3.24, 19:00-22:00