רב שיח עם המתמודדים על ראשות העיר

מתי

17 באוקטובר 2023    
20:00 - 22:00

Event Type

עקב אילוצים שלא בשליטתנו קהילת הוד והדר מאוכזבת להודיע כי רב השיח עם המתמודדים לראשות העיר לא יתקיים במתכוננת שפורסמה.
נקווה לקיים אותו בצורה אחרת באותו התאריך.

הודעה תבוא.