תשעה באב

תשעה באב

מתי

27 ביולי 2023    
19:00 - 20:15

Event Type

19:00 – מנחה (עם תפילין)

20:05 – ערבית