"קידובשבט" סדר ט"ו בשבט ביחד עם קידוש לשבת

"קידובשבט" סדר ט"ו בשבט ביחד עם קידוש לשבת

מתי

4 בפברואר 2023    
11:00 - 12:00

Event Type

נשב יחד, נשיר ונערוך את סדר ט"ו בשבט הקהילתי. נשתה יין, נאכל פירות יבשים וטריים, ונברך על כל הטוב והשפע של ארצנו ועולמנו.

נא להרשם כאן