יום לימוד אזורי לנשים מסורתיות לאיזור המרכז

מתי

14 בפברואר 2023    
16:00 - 20:45

Event Type

בפנים ובחוץ: גופינו והעצמי שלנו, בעולם משתנה

 טקסטים, ספרות, מוסיקה, רוחניות

מידע נוסף באתר של ההתנוע המסורית