לימוד ב"חברותא" — תחילת הקורס נדחה

לימוד ב"חברותא" -- תחילת הקורס נדחה

מתי

12 בדצמבר 2023 - 13 בדצמבר 2023    
19:30 - 21:00

Event Type

אחרי חגי תשרי נתחיל ללמוד בקהילה ב"חברותא" נושאים שונים הקשורים להוויה היהודית שלנו.

חוג הלימוד הראשון, יעסוק בחיפוש הייעוד והמשמעות ע"י אחד מגדולי המוזיקאים, המשוררים, והכותבים בדורנו – ליאונרד כהן*. בדומה לכל אומן גדול, כהן בולט מאוד במקוריותו ובאינטואיטיביות שלו. חזונו הרוחני מושפע ממקורות השראה יהודיים שספג בבית סבו הרב, וממקורות חיצוניים מגוונים, אשר סייעו לו לגבש את זהותו ולכוון את דרכו כאמן וכאדם.

עקב מצבע "חברות ברזל" תחילת החוג נדחה. הודעה על התאריך החדש תבוא.

אחרי תחילה משותפת, החוד ימשיך כ-3 חודשים בפורמט המשלב מפגשים קבוצתיים וגם לימוד בזוגות או קבוצוצ קטנות לפי לו"ז גמיש ובמקום לבחירת המשתתפים.

פרטים נוספים והרשמה בעמוד "לימוד".

*החוג מבוסס על התכנים שפותחו ע"י דר' סטיבן חזן ארנוף במסגרת פרויקט זוג של מכון הדר.