אסיפה כללית שנתית

מתי

17 במאי 2023    
20:00 - 22:00

Event Type

על סדר היום:
1.         דין וחשבון ועד העמותה.
2.         אישור מאזן ליום 31 בדצמבר 2022.
3.         בחירת ועד העמותה, בחירת יו"ר ובחירת חברי ועדת ביקורת.
4.         מינוי רואה חשבון.
5.         קבלת המלצות ועדת ביקורת.