אסיפה כללית שנתית

מתי

17 במאי 2023    
20:00 - 22:00

Event Type

על סדר היום:
1.         דין וחשבון ועד העמותה.
2.         אישור מאזן ליום 31 בדצמבר 2022.
3.         בחירת ועד העמותה, בחירת יו"ר ובחירת חברי ועדת ביקורת.
4.         מינוי רואה חשבון.
5.         קבלת המלצות ועדת ביקורת.

דילוג לתוכן