חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נוסח התפילה למוסף ביום הכיפורים

מוסף ליום הכיפורים

החזן מרדכי הנדלמן 

תודה לסוזי דבוסקין ז"ל ולבן נוביס עבור המאמצים להקליט ולהכין את הקבצים.

(מספרי העמודים מתיחסים למחזור פותח שער מהדורה 2013).

סדר הזכרת נשמות

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
מחזור פותח שער
 00:00  166  ה' מה אדם ותדעהו
 00:50  167  דור הולך ודור בא
 01:34  175  אל מלא רחמים

הנני וחצי קדיש

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
מחזור פותח שער
 00:00  185  הנני
 04:37  186  חצי קדיש

החזרת הש"ץ: ברכת אבות ואמהות וברכת גבורות

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
 00:00  199  ברכת אבות
 03:07  199  מסוד חכמים
 03:46  200  זכרינו לחיים
 04:48  200  ברכת גבורות

חזרת הש"ץ: הקדושה ופיוטי קדושתא 1

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
 00:00  200  ימלוך
 00:19  202  ונתנה תוקף 
 05:21  202  ובראש השנה תכתבון
 08:13  203  ותשובה ותפילה וצדקה
 10:22  203  ואתה הוא מלך
 11:39  204  קדושה

חזרת הש"ץ: הקדושה ופיוטי קדושתא 2

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
 00:00  205  חול על מעשיך
 01:34  205  הכל מאמינין
 04:55  206  ובכן תן פחדך
 06:56  207  ותמלוך אתה

חזרת הש"ץ: ברכת קדושת היום

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
 00:00  208  אתה בחרתנו
 04:55  210  עלינו
 07:17  213  אוחילה לאל

חזרת הש"ץ: ברכת קדושת היום — סדר העבודה ועשרת הרוגי מלכות

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
 במקום "סדר עבודה" פיוטי, מנהג הקהילה הוא שאדם בקהל מקריאה קטעים ממשנה יומא, והחזן משתלב בין קטע לקטע.
 00:00  219  וכך היה אומר… אני וביתי
 01:55  220  וכך היה אומר… אני וביתי ובני אהרון
 03:45  221  יכך היה אומר
 06:14  224  ויום טוב היה עושה
 08:47  229  אלהינו ואלהי אבותינו ואמותינו
 09:30  350  אלא אזכרה
 12:19  353  זאת קראנו

חזרת הש"ץ: ברכת קדושת היום — סליחות, סדר הוידוי וסיום הברכה

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
 00:00  231   שמע קולינו
 03:11  232   כי אנו עמיך
 אדון הסליחות: כמו בערב יום הכיפורים
 05:08  234  סדר הוידוי
 06:44  235  סרנו ממצותיך
 07:29  236  אלהינו ואלהי אבותינו ואמותינו סלח
 10:25  237  על חטא
 12:07  241  אלהינו ואלהי אבותינו ואמותינו מחל

חזרת הש"ץ: סיום

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
מחזור פותח שער
 00:00  241  רצה
 00:31  241  מודים
 00:57  242  אבינו מלכנו
 02:03  242  ברכת הכהנים (עולים לדוכן)
  03:13  243  שים שלום
 04:21  243  בספר חיים
 05:10  243  היום תאמצנו
 06:32  244  כהיום הזה
 07:42  244  קדיש שלם