נוסח התפילה לערב יום הכיפורים

תפילות ערב יום הכיפורים

החזן מרדכי הנדלמן 

תודה לסוזי דבוסקין ז"ל ולבן נוביס עבור המאמצים להקליט ולהכין את הקבצים.

(מספרי העמודים מתיחסים למחזור פותח שער מהדורה 2013).

כל נדרי 

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
00:00 18 אור זרוע
01:45 19 כל נדרי
05:33 20 ונסלח
07:45 20 שהחיינו
08:33 24-28 תפילת מעריב באותה המגינה כמו בראש השנה

סליחות 1

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
00:00 40 יעלה
05:48 41 לכו נרננה
08:30 41 הנשמה לך
09:36 42 דרכך
10:23 43 אמנם כן 

סליחות 2

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
00:00 44 אל מלך יושב על כיסא רחמים
02:16 45 כי הנה כחומר
04:33 47 אל מלך יושב על כיסא רחמים 
06:00 47 יג מידות
07:11 50 והביאנו
08:24 50 שמע קולינו
11:39 51 כי אנו עמך
13:37 52 אדון הסליחות

סדר הוידוי

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
00:00 54 סדר הוידוי
05:56 55 על חטא
08:30 60 אבינו מלכינו
12:17 42 לדוד מזמור

*****

דילוג לתוכן