לחנים חדשים לימים הנוראים תשע"ח

לקראת ראש השנה תשע"ח שליחי הציבור הקליטו מנגינות האלו.

מספרי העמודים בדף הזה מתייחסים למחזור פוחת שער לראש השנה (בחלק מן ההקלטו הוזכרו מספרי עמודים מחזור רינת ישראל א.)

יגדל – עמוד 58 (נטלי תשתמש במנגינה הזאת גם לקדושה)

אילו פינו (מתוך "נשמת כל חי") – עמוד 98 (נטלי)

זכרינו לחיים – עמוד 121 (נטלי)

אל נא… גבור ונערץ – עמוד 122 (נטלי)

ה׳ מלך ה׳ מלך – עמוד 124 (נטלי)

זכרינו לחיים – עמוד 203 (קן)

מכלכל חיים בחסד – עמוד 203 (קן)

בראש השנה יכתבון מתוך ונתנה תוקף – עמוד 208 (קן)

אדם יסודו מעפר מתוך ונתנה תוקף – עמוד 209 (קן)

הוא אלהנו – עמוד 210 (קן)

וכל מאמינים – עמוד 212 (קן)

ארשת שפתינו – עמוד 222 (קן)

 

סוף מעשה במחשבה תחילה