כותבים עלינו

מכתב תודה מקבוצת הכמרים והרבנים מארגנטינה אשר אירחנו ביום שישי 28.06.2019.מכתב תודה מקבוצת הכמרים והרבנים מארגנטינה אשר אירחנו ביום שישי 28.06.2019.