נעילה ליום הכיפורים

החזן מרדכי הנדלמן 

תודה לסוזי דבוסקין ז”ל ולבן נוביס עבור המאמצים להקליט ולהכין את הקבצים.

(מספרי העמודים מתיחסים למחזור פותח שער מהדורה 2013).

לפני העמידה

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
 00:00  291  אל נורא עלילה 
 02:08  292  אשרי יושבי בביתך
 04:07  292  חצי קדיש

החזרת הש”ץ: ברכת אבות ואמהות, ברכת גבורות והקדושה

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
 00:00  302  ברכת האבות והאמהות
 01:30  302  מסוד חכמים
 02:05  303  זכרנו לחיים
 03:03  303  ברכת גבורות
 04:15  304  מי כמוך אב הרחמים
 04:48  304  ימלוך ה’ לעולם (מדלג על “שערי אורה”)
 06:03  305  קדוש, קדוש, קדוש
 10:04  306  חמול על מעשיך
 13:38  307  ותמלוך אתה ה’
 14:37  307  אתה בחרתנו

חזרת הש”ץ: ברכת קדושת היום, כולל סדר הסליחות והוידוי

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
 00:00  308  פתח לנו שער
 00:46   309  אל מלך יושב על כסא רחמים
 02:07  309  יג מידות
 03:28  309  סלח נא
 04:31  311  אל מלך יושב על כסא רחמים
 07:46  313  אלהינו ואלהי אבותנו ואמותינוסלח לנו
 08:25  314  אדון הסליחות
 09:16  314  סדר הוידוי 
 09:44  315  מה נאומר
 11:32  316  אתה הבדלת אנוש
 13:43  317   אלהינו ואלהי אבותנו ואמותינו… לפני ה’ תטהרו

סיום חזרת הש”ץ: סיום וסיום התפילה

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
 00:00  317  רצה
 00:39  317  מודים
 02:02  319  ברכת הכהנים (כאשר כהנים לא עולים לדוכן)
 02:33  319  שים שלום
 04:21  320  אבינו מלכנו
 06:18  321  שמע ישראל
 07:17  323  לשנה הבאה