תפילות ערב יום הכיפורים

החזן מרדכי הנדלמן 

תודה לסוזי דבוסקין ז”ל ולבן נוביס עבור המאמצים להקליט ולהכין את הקבצים.

(מספרי העמודים מתיחסים למחזור פותח שער מהדורה 2013).

כל נדרי 

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
00:00 18 אור זרוע
01:45 19 כל נדרי
05:33 20 ונסלח
07:45 20 שהחיינו
08:33 24-28 תפילת מעריב באותה המגינה כמו בראש השנה

סליחות 1

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
00:00 40 יעלה
05:48 41 לכו נרננה
08:30 41 הנשמה לך
09:36 42 דרכך
10:23 43 אמנם כן 

סליחות 2

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
00:00 44 אל מלך יושב על כיסא רחמים
02:16 45 כי הנה כחומר
04:33 47 אל מלך יושב על כיסא רחמים 
06:00 47 יג מידות
07:11 50 והביאנו
08:24 50 שמע קולינו
11:39 51 כי אנו עמך
13:37 52 אדון הסליחות

סדר הוידוי

דקה: שניה עמוד שם התפילה או מילים הראשונות בהקלטה
  מחזור פותח שער  
00:00 54 סדר הוידוי
05:56 55 על חטא
08:30 60 אבינו מלכינו
12:17 42 לדוד מזמור

*****