לקראת ראש השנה תשע”ח שליחי הציבור הקליטו מנגינות האלו.

מספרי העמודים בדף הזה מתייחסים למחזור פוחת שער לראש השנה (בחלק מן ההקלטו הוזכרו מספרי עמודים מחזור רינת ישראל א.)

יגדל – עמוד 58 (נטלי תשתמש במנגינה הזאת גם לקדושה) 

אילו פינו (מתוך “נשמת כל חי”) – עמוד 98 (נטלי)

זכרינו לחיים – עמוד 121 (נטלי)

אל נא… גבור ונערץ – עמוד 122 (נטלי)

ה׳ מלך ה׳ מלך – עמוד 124 (נטלי)

זכרינו לחיים – עמוד 203 (קן)

מכלכל חיים בחסד – עמוד 203 (קן)

בראש השנה יכתבון מתוך ונתנה תוקף – עמוד 208 (קן)

אדם יסודו מעפר מתוך ונתנה תוקף – עמוד 209 (קן)

הוא אלהנו – עמוד 210 (קן)

וכל מאמינים – עמוד 212 (קן)

ארשת שפתינו – עמוד 222 (קן)

 

סוף מעשה במחשבה תחילה