שבעים פנים לתורה: עקידת יצחק

Events > 1970 > December > שבעים פנים לתורה: עקידת יצחק

About this event:


עיון מעמיק באנגלית, עם שושנה צוקר

בספריה ובזום. לפרטים shosh_mz@netvision.net.il

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *