לקראת ראש השנה "עקידת יצחק לזרעו... תזכור"

Events > 1970 > December > לקראת ראש השנה "עקידת יצחק לזרעו... תזכור"

About this event:


באנגלית בזום (לקישור, נא לפנות ל-shosh_mz@netvision.net.il

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *