כן, זה מסובך: בעיות מוסריות בתורה הרלוונטיות לעולמנו

Events > 1970 > December > כן, זה מסובך: בעיות מוסריות בתורה הרלוונטיות לעולמנו

About this event:


נושא ראשון: האם משא ופנחס גם רצחו וגם ירשו?

כל נושא ימשיך כמה שיעורים לפי העניין

באנגלית בהנחית: שושנה מיכאל צוקר בזום

מספר פגישה: 815 5062 9285

סיסמא: 149941‎

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *