המדרש ברומנים "מלכים ג" ו"הפרדס של עקיבא"

Events > 1970 > November > המדרש ברומנים "מלכים ג" ו"הפרדס של עקיבא"

About this event:


המדרש ברומנים “מלכים ג” ו”הפרדס של עקיבא” מאת יוכי ברנדיס

בהנחיית ד”ר מיכל פרם כהן
שני ספריה יוכי ברנדיס “מלכים ג” ו”הפרדס של עקיבא” מציעים נרטיב חילופי מנקודת מבט חדשה.
“מלכים ג” מציע נרטיב חילופי לנרטיב המקראי בספרי שמואל ומלכים, מנקודת המבט של בית שאול.
“הפרדס של עקיבא” מציע נרטיב חילופי לנרטיב המדרשי של ימי רבי עקיבא ומרד בר כוכבא, מנקודת המבט של רחל אשת רבי עקיבא.
בשיעורים נשווה קטעים מכל רומן עם המקור המקראי או המדרשי, בפורום של דיון פתוח.

לפרטים נוספים הקליקו כאן.

השיעורים מתקיימים בזום. נא לפנות למשרד הקהילה או לד”ר מיכל פרם כהן כדי קבל פרטים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *