תפילות יום כיפור

Events > 2022 > October > תפילות יום כיפור

About this event:


ערב יוה”כ, יום שלישי, 4.10.2022: כל נדרי ומעריב = 17:45

יום כיפור, יום רביעי, 5.10.2022:

   *שחרית = 9:00

   *יזכור (שעה משוערת) = 11:00

  * מוסף (שעה משוערת) = 11:15

  * מנחה = 16:15

  * נעילה = 17:30

    **תקיעת שופר: 18:57

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *