קבלת שבת

Events > 2022 > September > קבלת שבת

About this event:


באולם התפילה, עם פעילות לילדים (ולא בפארק לפי שפורסם קודם).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *