קבלת שבת בבית הכנסת ושמחת בת

Events > 2022 > March > קבלת שבת בבית הכנסת ושמחת בת

About this event:


באו לקבל את השבת ואת אלה מירים זיוון-פישגרונד

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *