מה ענין שמיטה ל-2022?

Events > 2021 > December > מה ענין שמיטה ל-2022?

About this event:


זוג הרצאות של הרב צביקה גרץ על שמיטה בימינו. 

הרצאה ראשונה בשבת שמות, 25 בדצמבר מייד אחרי קידוש  

הנושא: מה זו שנת שמיטה? מה עושים ומה לא עושים? 

הרצאה שניה: 5.2.2022 מיד אחרי קידוש  

 הנושא: האם באמת צריך לשמור את שנת השמיטה בימינו: סקירת הדעות המגוונות בהלכה.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *