יסכה הרני: וותיקן 2 והשינויים בתיאלוגית הנוצרות על היהדות

Events > 2021 > December > יסכה הרני: וותיקן 2 והשינויים בתיאלוגית הנוצרות על היהדות

About this event:


יסכה הרני: וותיקן 2 והשינויים בתיאלוגית הנוצרות על היהדות

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *