תפילות יום כיפור

Events > 2021 > September > תפילות יום כיפור

About this event:


  • יום כיפור – בוקר                    09:00    (באולם התפילה ובסטרימנג)
  • יום כיפור – הזכרת נשמות        10:45 (בערך) (באולם התפילה ובסטרימנג)
  • יום כיפור – מנחה                   17:00  (באולם התפילה ובסטרימנג)
  • יום כיפור – נעילה                   18:15   (באולם התפילה, בסטרימנג גם באולם תמר)

כל התפילות באולם התפילה ובמרכז תמר, בהתאם לתו הירוק. לא לשכוח להביא תדפיס של התו הירוק אתכם!

מחוץ לאולם תמר הוקם אוהל בו ילדים ואחרים יכולו להשתתף בתפילות כל נדרי ונעילה. 

לשנה טובה תכתבו ותחתמו!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *