כן, זה מסובך: בעיות מוסריות בתורה הרלוונטיות לעולמנו

Events > 2021 > April > כן, זה מסובך: בעיות מוסריות בתורה הרלוונטיות לעולמנו

About this event:


נושא ראשון: האם משא ופנחס גם רצחו וגם ירשו?

ימי שני בשעה 19:30

2/11, 16/11, 7/12, 21/12

4/1, 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 5/4, 19/4, 3/5

בהנחית: שושנה מיכאל צוקר בזום

מספר פגישה: 815 5062 9285 סיסמא למקרה הצורך 149941‎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *