חוג תנ"ך (ספר שופטים)

Events > 2020 > December > חוג תנ"ך (ספר שופטים)

About this event:


עם הרב גרץ, בקהילה (כאשר מותר) ובזום

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *